Kámasútra - nielen o polohách

Kategória: Kámasútra

Čo si predstavíte, keď sa povie kámasútra? Zväčša sú to predstavy o najrôznejších polohách, od klasických až po tie krkolomné. Na rozdiel od dnešných autorov, ktorí preferujú najmä erotično, sa v pôvodnej Kámasútre rozoberal aj spoločenský i milostný život. Ale kde to všetko začalo? Kedy, kde a prečo vznikla Kámasútra?

Vznik Kámasútry

Učenie o umení lásky a ľudskej rozkoši evidujeme začiatkom nášho letopočtu v starovekej Indii. Kedysi bola jednou zo zásad ľudskej činnosti – danou Bohom – slasť. Túto zásadu rozvinuli viacerí učeníci, ktorí vytvorili množstvo diel o umení lásky. Tieto diela zhrnul do jedného svätý muž Mallanág Vátsjájan, ktorý sa zaoberal sexuálnymi mravmi vtedajšej spoločnosti. Všetko zapísal do príručky, ktorú nazval Kámasútra, t.j. príručka o sexuálnej praktike.

O čom je vlastne Kámasútra

Základom života podľa Kámasútry je užívať si slasti, neresti a pôžitky. Aj preto bola dosť často odsudzovaná kvôli náboženským, morálnym a spoločenským predsudkom. Ale my sa budeme riadiť slovami Sigmunda Freuda:

„Takmer všetky najdôležitejšie črty, myšlienky a činnosť sú priamym alebo nepriamym výrazom pohlavnej energie.“

A povieme si niečo o sexuálnom spojení podľa starých Indov, ktorí rozlišovali spojenie podľa veľkosti, vášnivosti a času.

Muži sa podľa veľkosti penisu delia do troch tried, a to na zajacov, býkov a žrebcov. Ženy sa podľa hĺbky vagíny delia na srny, kobyly alebo slonice.

Z toho sú 3 zhodné spojenia, a to: zajac so srnou, býk s kobylou a žrebec so slonicou. Pri stredne hrubom spojení môže muž uspokojiť svoju vášeň bez toho, aby ublížil žene. V jemnom spojení je náročnejšie uspokojiť ženu. Pri sexuálnom spojení podľa vášnivosti ide o to, že čím je väčšia vášeň, tým je väčší pôžitok a výron semena u muža. Pri spojení podľa vášnivosti sa kladie dôraz na to, že muži následne po vyvrcholení prestanú s milovaním a sú spokojní, čo sa o ženách nedá povedať. Tieto spojenia platia aj dodnes.

Diskusia

Vložte príspevok do diskusie

Posledné pridané články

Merlix Senior

Merlix Senior

Na dlhodobé užívanie pre zlepšenie sexuálneho zdravia

29.9 EUR

KÚPIŤ