Pravidlá spracovania osobných údajov

Transparentnosť a kontrola

Nepretržite máte kontrolu nad tým, aké osobné údaje spracovávame a svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Napríklad odhlásiť sa z odberu noviniek.

Zodpovednosť

S osobnými údajmi zaobchádzame vždy podľa platných zákonov, to sa týka taktiež ich spracovania a zabezpečenia. Zároveň ich nikdy neposúvame nikomu ďalšiemu.

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Udeľujem týmto spoločnosti DKV Innovative, s.r.o., IČO: 48 180 025, so sídlom: Moyzesova 36, 04001, Košice, dobrovoľne a na základe dohody súhlas so spracovaním svojich vyššie uvedených osobných údajov, za účelom telefonického a písomného oslovenia s obchodnými ponukami a marketingovým obsahom (napr. ponuky akčného sortimentu, výpredajov a pod.).

Za účelom aktuálnosti týchto údajov sa zaväzujem nahlásiť akúkoľvek zmenu už spracovaných osobných údajov. Tento súhlas so spracovaním mojich osobných údajov udeľujem slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, s plným vedomím možných dôsledkov a súvislostí a s poučením o právach, ktoré vyplývajú zo zákona o ochrane osobných údajov. Zároveň mi bolo zrozumiteľne oznámené, že moje osobné údaje môžu byť poskytnuté tretím osobám.

Taktiež som poučený, že mi kontaktná osoba spoločnosti DKV Innovative, s.r.o. (mail: info@merlix.sk a tel. č. +421 910 966 423) umožní prístup k mojim osobným údajom, poskytne všetky informácie o mojich osobných údajoch, ktoré spracováva. Zároveň u tejto osoby môžem svoj súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek a bez udania dôvodu odvolať a žiadať o opravu alebo vymazanie mojich osobných údajov, obmedzenie spracovania, vniesť námietku pri spracovaní či uplatniť právo na prenos údajov. V súvislosti so spracovaním môžem podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov.

Merlix Perfektum

Merlix Perfektum

Tabletka pred sexom pre pevnú erekciu

24.9 EUR

KÚPIŤ

Merlix Senior

Merlix Senior

Na dlhodobé užívanie pre zlepšenie sexuálneho zdravia

29.9 EUR

KÚPIŤ